Általános Szerződési Feltételek

a www.freedomskybar.hu webáruházból történő vásárlásra

I. Általános információk
1.1. Az Eladó adatai

A www.freedomskybar.hu webáruház és a weblap üzemeltetője:

Cégnév: NET-PIZZA Kft.
Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 51.

Adószám: 14925669-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017663
Ügyvezető: Nagy Zsolt
E-mail cím: info@donpedropizza.hu

Tárhelyszolgáltató neve: Idea.Net Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 4225 Debrecen, Teleki u. 60.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@ideanet.hu

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan termékre és szolgáltatásra, mely a www.freedomskybar.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található étel házhozszállítással foglalkozó webáruházon keresztül történik.
A weboldal szolgáltatásait minden 18. életévét betöltött személy, vagy törvényes képviselő engedélyével rendelkező személy igénybe veheti. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, azonban a Megrendelő a megrendelést csak a megrendeléstől számított 10 percen belül jogosult lemondani, illetve módosítani azt. A Feleknek erre telefonon vagy e-mailben van lehetősége. A megrendelés teljesítéséért az Eladó nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, vagy azt nem tudja a megfelelő minőségben nyújtani, úgy az Eladó jogosult a megrendelést részben vagy teljes egészében visszautasítani.
Az Eladó a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha adatai illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
Megrendelő kijelenti, hogy a megrendeléshez szükséges 18. életévét betöltötte, vagy ellenkező esetben rendelkezik a törvényes képviselő engedélyével.

II. A megrendelés menete

Megrendelő a weboldalon lévő menüből kiválaszthatja, hogy mit szeretne megrendelni.
Ezt követően rá kell kattintani a kosár gombra, ezáltal a kiválasztott étel vagy ital kosárba kerül. A kosár tartalma a jobb oldali menüben látható. Ha Megrendelő esetleg meggondolná magát, akkor a “kosár ürítése” gombra kattintva van lehetősége törölni a kosár tartalmát. Ha a megrendelés végleges, akkor a “Pénztár” gombra kell kattintani.
A megjelenő adatlap mezőit figyelmesen ki kell tölteni, különösen arra figyelve, hogy a Megrendelő címe, e-mail címe, telefonszáma helyesen kerüljön megadásra.

III. Megrendelés, szállítás, fizetési feltételek

A weboldalról megrendelhető termékek árának megváltoztatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az Eladó a megrendelés megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást e-mailben visszaigazolni. Ennek technikai jellegű hibából fakadó elmaradásáért a Szolgáltató felelősségre nem vonható.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelésben szereplő tételeket átveszi és a vételárat a futárnak haladéktalanul kiegyenlíti.
A weboldalon található árak a csomagolás költségét is tartalmazzák.
Az akciókkal kapcsolatos ajánlatok változtatásának jogát az Eladó fenntartja.

IV. Panaszkezelés

Amennyiben a Megrendelőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az Eladó részére e-mail, telefon vagy postai levél útján bejelentheti:
E-mail cím: info@donpedropizza.hu
Telefonszám: 52/422-224 vagy 52/477-700
Postai cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 55.
Az Eladó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Megrendelőt tájékoztatja. Amennyiben Megrendelő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.

V. Hírlevélre, nyereményjátékra történő feliratkozás

A webáruház látogatóinak lehetőségük van arra, hogy az Eladó hírlevelére, nyereményjátékára feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.
Eladó az általa értékesített árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozott Megrendelők részére.
A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését Eladó az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.
A Megrendelő bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben az Eladó törli a Megrendelő nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

VI. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Megrendelőkre terjed ki. Az Eladó és a Megrendelő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Megrendelő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Megrendelő részére az Eladó a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.
Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.
Az ÁSZF határozatlan időre szól.
Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.